Dette hashtag burde være ét af de mest populære, men er det langt fra

Udgivelse 2019-07-29

Skrevet af Martin Grue

Alle i Danmark ved hvad hygge er, men ved folk også hvad cirkulær økonomi er? Til dags dato er der faktisk kun omkring 3.500 opslag med hashtagget ”cirkulærøkonomi”. Imens der er over fem millioner opslag med hashtagget ”hygge”. Største delen af verden lever i et luksussamfund. Her er de største problemer efterhånden om vi kan finde det rigtige filter til vores Instagram billede, eller kan telefonen holde strøm nok til at filme, den sidste sang fra koncerten. I følge statistikker fra MST (Miljø- og Fødevarministeriet), som viser hvor meget danskere smider ud, har der længe eksisteret en “Brug og smid væk-kultur”. Dette ses I mange industrier som f.eks. når vi køber billige møbler eller elektronik. Især elektronik er igennem de senest år blevet et stort problem. Med tiden er vores elektronik blevet mindre og mere kompakt og derfor også sværere at reparere. Dette gælder især for vores computere og smartphones. Her er nu blevet så dyrt at reparere, at langt de fleste mennesker synes det er nemmere at købe et nyt produkt. I en artikel fra Tv2Fyn som omhandler vores brug og smid væk kultur, beskriver forsker i reparation og vedligeholdelse Erik Skov Madsen problemet.

Danskerne opfører sig som om, verden har uudtømmelige ressourcer. Vi smider 24 kilo elektriske apparater ud pr. person om året. - Erik Skov Madsen, lektor på Syddansk Universitet

Vi skal være bedre til at tænke på ressourcerne, som ligger bag de apparater vi har tendens til at smide ud. Når produkterne går i stykker står forbrugerne i en situation, hvor de skal beslutte sig for om det kan betale sig, at reparere deres gamle produkt, for at få en længere levetid på det eller om de skal købe noget nyt. Her kan det beløb som reparationen koster, være en stor del af, hvad et nyt produkt ville koste på grund af den samtidigt faldende markedspris på produktet. En original skærm til den kendte IPhone Xs kan koste op til 3.299,- . En tilsvarende telefon koster omkring 8.489,- , det vil sige at, for at få sin skærm repareret koster som udgangspunkt 38.86 procent af en ny telefon.

I en Eurobarometerundersøgelse fra 2014 foretrak 77 % af borgerne i EU at få deres produkter repareret i stedet for at købe nye, men de blev i sidste ende nødt til at erstatte dem med nye eller smide dem ud, fordi udgifterne og tjenesteydelserne i forbindelse med reparation afskrækkede dem fra det.

I den linære økonomi bliver råstofferne udvundet, benyttet til produktion og efter forbrugerne er færdig med at bruge det, ender det på lossepladsen eller på loftet. Denne process bliver så gentaget hver gang der skal købes nyt udstyr.

Sådan kan cirkulær økonomi hjælpe dig og miljøet!

For at kunne gøre op med “Brug og smid væk-kulturen”, er der indført en cirkulær økonomisk tilgang, som skal sikre, at den stigende globale efterspørgsel og det øgede ressourceforbrug, ikke forvolder den store skade på vores klima som det gør nu.

Den cirkulærer økonomi skal bryde den lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer der ender som affald. Tankegangen er at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald allerede efter første benyttelse, bliver genanvendt. Dette er muligt, ved at gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og på den måde indgå i produktion igen. Eller indgå som input i et helt nyt kredsløb.

Med andre ord handler den cirkulære økonomi altså, om at genanvende de produkter, som den oprindelige brug og smid væk-kultur, vælger at skrotte. Her kan forbrugerne selv gøre det eller anvende forskellige services. Det kan være ved at lease sin næste mobiltelefon, sælge sin gamle cykel på brugtmarkedet eller reparere sin ødelagte kaffemaskine. Hvis en forbruger vælger at beholde sit produkt, vil der blive brugt færre resourcer på reparationen, end det ville kræve at producerer et nyt og lignende produkt. I sidste ende har det kun en betydning for den enkelte forbruger, om de er klar til at skulle have et nyt produkt, eller om de vil forsætte med at bruge deres nuværende.

Hvis forbrugeren benytter en leje eller leasing service kan de opgradere deres produkt og det gamle produkt kan blive istandsat og repareret, så en ny forbruger, som ikke stiller de samme krav til produktet kan få glæde af det.

Hvis produkterne er så defekte at de ikke kan repareres kan de i sidste ende blive sendt til genanvendelse, hvor de materialer og råstoffer som er blevet brugt til at producerer produkterne, bliver genanvendt i produktionen af nye produkter.

Flere og flere virksomheder får øjnene op for cirkulær økonomi og det samme gælder forbrugerne. Det er tydeligt at se den cirkulærer tankegang afløser den linære mere og mere. Der hvor forbrugeren førhen havde stor tendens til at eje et produkt, er de begyndt at være mere interesseret i at låne produkter. Måden hvorpå en forbruger låner et givent produkt kan være meget forskellig, f.eks. gennem abonnementer eller leasing aftaler. I de fleste tilfælde, sparer det forbrugeren for en masse problemer, da det f.eks. ved at abonnerer på en cykel, er firmaet som sørger for at cyklen altid er i god stand. Hvis cyklen skal repareres, skal forbrugeren ikke selv finde en cykelsmed, men kan nøjes med at kontakte firmaet, og spares derfor alt besværet som ligger bag reparationen. Det samme gør sig gældende ved f.eks. leasing af elektronik hvor forbrugeren har mulighed for at kunne opgradere eller beholde sit produkt, når der kommer nye produkter på markedet. De gamle produkter vil indgå i en ny livscyklus, hvor andre forbrugere kan få glæde af dem ved genbrug.