Hvad er en bruttolønsordning?

Skrevet af Andreas Henning

Udgivet 15.02.2021

Med en bruttolønsordning kan medarbejdere spare op til 46 procent på mobiltelefoner, aviser, massage og meget mere. I en bruttolønsordning accepterer medarbejderen at gå ned i bruttoløn (løn før skat) mod at få stillet et gode til rådighed. Dette gode kan f.eks. være den nyeste iPhone. Da bruttolønstrækket bliver trukket af lønnen før SKAT, svarer det til at medarbejderen ikke betaler SKAT af godet. På den måde opnås der er en stor besparelse på godet i forhold til at gå ud at købe det kontant med lønnen, som er udbetalt efter SKAT. Bruttolønsordning bliver også ofte kaldt ”bruttolønsaftale” eller ”aftale om lønomlægning.” Til det følger der nogle regler for, hvad medarbejderen kan få over bruttoløn. Nogle af de mest almindelige goder er mobiltelefon, fri telefoni, internet, BroBizz, massage, uddannelse, transport og computere. Virksomheden kan også bruge bruttolønsordningen som et værktøj, når de ansætter nye medarbejdere. Hvis de ansatte i virksomheden eksempelvis normalt arbejder på iMacs, men en nyansat ønsker at arbejde på en Windows-computer, kan dette let lade sig gøre, hvis virksomheden har en bruttolønsordning. Så kan virksomheden tilbyde den nye medarbejder præcis den computer, vedkommende ønsker, blot ved at gå en smule ned i løn.

Eksempel på en bruttolønsordning

Hvis en medarbejder får en løn før SKAT på 25.000 kr. pr. måned, skal der af den løn betales AM-bidrag på 8 procent og en skattesats på 39 procent. Det betyder, at medarbejderen efter SKAT får udbetalt 14.030 kr.

Løn før skat 25.000 kr.
- AM-bidrag (8%) 2.000 kr.
- SKAT (39%) 8.970 kr.
Udbetalt efter SKAT 14.030 kr.

Hvis medarbejderen ønsker den nyeste iPhone, vil det koste medarbejderen 8.899 kr. inkl. moms at købe den privat i en butik. Med en bruttolønsordning kan medarbejderen vælge at skifte sin iPhone ud hvert andet år, og for den nyeste iPhone vil det koster 329 kr. pr. måned med en bruttolønsordning. Det betyder, at medarbejderens løn før SKAT nu hedder 24.671 kr. og efter SKAT vil medarbejderen få udbetalt 13.845 kr.

Løn før skat 25.000 kr.
- Bruttolønstræk 329 kr.
Løn før skat efter bruttotræk 24.671 kr.
- AM-bidrag (8%) 1.974 kr.
- SKAT (39%) 8.852 kr.
Udbetalt efter SKAT 13.845 kr.

Trækkes den udbetalte løn uden bruttolønstræk fra den udbetalte løn med bruttolønstræk, vil der være en difference på kun 185 kr. om måneden. Medarbejderen opnår altså en stor besparelse, da en stor del af omkostningerne bliver betalt af SKAT. Medarbejderen betaler derfor kun 185 kr. pr. måneden, for at have den nyeste iPhone.

Udbetalt løn u. bruttotræk 14.030 kr.
Udbetalt løn m. bruttotræk 13.845 kr.
Difference i løn 185 kr.

Under en bruttolønsordning ejer medarbejderen ikke udstyret, men når en bruttolønsordning udløber, kan medarbejderne selv vælge om de ønsker at købe udstyret fri af aftalen eller levere det tilbage. Udover den økonomiske fordel for medarbejderne, hjælper en bruttolønsaftale også med at tiltrække nye og fastholde eksisterende medarbejdere. Det forklarer Nikolaj Rosenbeck, der er CFO hos BrandMovers: - Vores medarbejdere ville gerne have en god mobiltelefon. Da jeg startede i jobbet, havde vi Huawei-telefoner, og det var der ikke ret mange, der gad gå rundt med til hverdag. Så vi ville gerne tilbyde dem en god telefon som et medarbejdergode for at holde på dem og samtidig tiltrække andre. Hvis medarbejderen gerne vil købe udstyret fri af aftalen, bliver der fastsat en frikøbspris baseret på den nuværende markedspris af udstyret. Mange virksomheder bruger 15 procent af nyprisen til at fastsætte frikøbsprisen af udstyret, og derfor tager vi også udgangspunkt i denne. I dette eksempel svarer 15 procent af nyprisen til 1.335 kr. inkl. moms.

Normalpris ved køb 8.899 kr.
Samlet betaling over bruttoløn 4.440 kr.
Pris for indfrielse 1.335 kr.
Samlet pris for udstyr ved bruttoløn 5.734 kr.
Besparelse 3.165 kr.

Medarbejderen ender derfor med at betale 5.766 kr. for sin iPhone som ellers ville have kostet medarbejderen 8.899 kr. Der er derfor opnået en besparelse på 3.133 kr.